ตม.เปิดจุดบริการชั่วคราว ศูนย์บริการเมืองทองธานี

ห่วงใยต่างชาติ- ป้องกันโควิด-19 ตม.เปิดจุดบริการชั่วคราวขออยู่ต่อและแจ้งที่พักอาศัย ณ “ศูนย์เมืองทองธานี” ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.นี้

Read More