สภาเอสเอ็มอี ชงใช้ SoftLoan ต่อแบงก์ชาติ แนะใช้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากผ่านโมเดลจังหวัด

“สภาเอสเอ็มอี”ให้ข้อมูล กมธ.ติดตามเงินกู้ 3 ฉบับ เสนอแนวทางการใช้มาตรการ Soft Loan 500,000 ล้านบาทของแบงค์ชาติสู่ SMEs 3 กลุ่ม และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ 400,000 ล้านบาท ผ่านโมเดลจังหวัด เพื่อรักษาการจ้างแรงงานและประคองธุรกิจในสถานการณ์ไม่ปกติ แนะตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนกำหนดกลไกพิเศษช่วยเหลือ SMEs และตั้งอนุกรรมาธิการติดตาม พร้อมกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการ

Read More