“พระเท้าเปล่า” ช่วยแม่เฒ่าปราณบุรีติดเตียง

คนไทยทำดีได้ ต้องทำต่อเนื่อง ทำเท่าที่มีกำลัง เพื่อสังคมน่าอยู่ “พระเท้าเปล่า”ลุยปราณบุรี ช่วยเหลือแม่เฒ่าติดเตียง

Read More