เฝ้าระวังโควิด สกัดแรงงานเขมรเข้าไทย

แม่ทัพภาค 1 ตรวจเข้มชายแดนสระแก้ว สั่งสกัดแรงงานเขมรเข้าไทย ป้องกันโควิด-19

Read More