ปลูกจิตสำนึก รำลึกวีรชนผู้กล้าปกป้องแผ่นดินไทย

มูลนิธิสหชาติ จับมือสถาบันวิชาป้องกันประเทศ และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จัดกิจกรรม Day Camp นำนักเรียนสุรศักดิ์มนตรีศึกษาประวัติศาสตร์ รำลึกวีรชนผู้กล้า

Read More

“พระเท้าเปล่า” ช่วยแม่เฒ่าปราณบุรีติดเตียง

คนไทยทำดีได้ ต้องทำต่อเนื่อง ทำเท่าที่มีกำลัง เพื่อสังคมน่าอยู่ “พระเท้าเปล่า”ลุยปราณบุรี ช่วยเหลือแม่เฒ่าติดเตียง

Read More