สสว. เฟ้นสุดยอด OTOP และ SMEs ก้าวสู่ตลาดธุรกิจ 4.0

สสว. ตั้งเป้าปี 62 สร้างผู้นำต้นแบบธุรกิจระดับจังหวัด เฟ้นวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาดธุรกิจ 4.0

Read More

กสม.ผนึกกำลังผู้แทนไทย เร่งแก้ผลกระทบต่อสิทธิมนุยชนระดับอาเซียน

กสม. ถกผู้แทนไทย กับผลกระทบสิทธิมนุยชนในภูมิภาคอาเซียน เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ควานรุนแรงต่อเด็กและสตรี การค้ามนุษย์ และภาคธุรกิจต้องเคารพสิทธิมนุษยชน

Read More