ปลูกต้นมะขามเป็นแนวรั้ว ลดปัญหาช้างป่าละอู ลุยที่ชาวบ้าน

ระดมนักเรียน ชาวบ้าน ทหาร ตชด. ห้วยสัตว์ใหญ่ ปลูกต้นมะขาม-ไม้ใหญ่ เพื่อกั้นเป็นแนวรั้วแก้ปัญหาช้างป่าละอู กับคนในชุมชน ด้าน “พระเท้าเปล่า” ชูความยิ่งใหญ่ของช้าง ช่วยและสร้างชาติไทย

Read More