ชุมชนบางระกำรวมพลังทำจิตอาเพื่อสังคม

นิคมสร้างตนเองบางระกำ เมืองสองแคว จับมือมูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสังคม

Read More

ตำรวจสืบสวนภาค 1 ทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ด้วยหัวใจ

ปลูกจิตสำนึกตำรวจสืบสวนภาค 1 เข้าวัดบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

Read More