จับพ่อเล้าส่งเด็กค้ากามให้นักธุรกิจญี่ปุ่น

ตำรวจสืบตม.4 แกะรอยจับพ่อเล้าคนไทย จัดหาเด็กสาวส่งค้ากามให้นักธุรกิจญี่ปุ่น ถึงโรงแรมกลางเมืองขอนแก่น

Read More

กสม.ผนึกกำลังผู้แทนไทย เร่งแก้ผลกระทบต่อสิทธิมนุยชนระดับอาเซียน

กสม. ถกผู้แทนไทย กับผลกระทบสิทธิมนุยชนในภูมิภาคอาเซียน เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ควานรุนแรงต่อเด็กและสตรี การค้ามนุษย์ และภาคธุรกิจต้องเคารพสิทธิมนุษยชน

Read More

“เจ๊จอยนาป่า” ค้าประเวณีเด็ก จนมุมตำรวจคาโรงแรม

ตำรวจสืบสวนภูธรภาค 2 รวบ “เจ๊จอย นาป่า” ค้าประเวณีเด็กทางอินเตอร์เน็ต จึงวางแผนล่อซื้อจับได้คาโรงแรมเมืองชลบุรี ขณะพาเด็กสาวส่งให้ลูกค้า

Read More