เก็บขยะอุตสาหกรรมทิ้งพื้นที่สระแก้ว ตรวจหาสารพิษ

กองพิสูจน์หลักฐาน-กรมบาดาลลงเก็บหาสารพิษพิสูจน์ ขณะที่ชาวสระแก้วกังวล ขยะพิษอยู่นานจะส่งผลต้อชุมนุม เร่งขนย้ายออกด่วน!

Read More

ชาวสระแก้วไม่เอา! ขยะพิษอุตสาหกรรม ขนทิ้งในเขตป่าอนุรักษ์

มาได้ไง! ขยะอิเลคทรอนิกส์จากต่างประเทศ โผล่ จ.สระแก้ว ชาวบ้านหวั่นเกิดอันตราย เร่งหน่วยงานเข้าตรวจสอบหาต้นตอ ยืนยันไม่ต้องการเพราะจะทำมห้เกิดมลพิษกับคนในพื้นที่

Read More