เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน

กสม.มอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจส่งเสริม เคารพสิทธิมนุษยชนในทุกวิกฤติ

Read More

กสม. สร้างเครือข่ายสิทธิมนุยชน สู่เด็กอีสาน

ม.ขอนแก่น รับรางวัลองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชนส่งเสริมองค์ความรู้สู่โรงเรียนภาคอีสาน สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมรณรงค์สิทธิมนุยชน และลดความรุนแรง

Read More