กรมชลฯเดินหน้า EIA ประตูระบายน้ำอยุธยา

บรรเทาน้ำท่วม-แล้ง! กรมชลประทานลุย EIA ประตูระบายน้ำพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 13 อำเภอ เปิดแผนโครงการจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 โครงการ

Read More

กรมชลฯเดินหน้าแผน 5 ปี พัฒนาหนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี

กรมชลประทานเดินหน้า โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ในแผนปฏิบัติการณ์ 5 ปี วงเงิน 1,756 ล้านบาท

Read More