กฟผ.วางทุ่นเอกโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดใหญ่สุดในไทย

กฟผ. วางทุ่นเอกเริ่มก้าวสำคัญ โครงการโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำเขื่อนสิรินธรแบบไฮบริด ขนาด 45 เมกะวัตต์ ใหญ่สุดในไทย มุ่งสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีผสมผสานพลังงานสะอาด คาดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์กลางปี 64

Read More