สายบุญถวาย ”โต๊ะ-เก้าอี้” วัดหลวงปู่โทน

กัลยาณมิตรสายบุญ ถวาย ”โต๊ะ-เก้าอี้” แก่วัดเขาน้อยคีรีวัน จ.ชลบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมของสงฆ์ แทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม

วันที่ 18 กรกฎาคม ที่วัดเขาน้อยคีรีวัน ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี พระมหาประจักษ์ เขมจิตโต รักษาการเจ้าอาวาส วัดเขาน้อยคีรีวัน รับมอบโต๊ะพับอเนกประสงค์โฟเมกา ขนาด 75*180*75 จำนวน 10 ตัว โต๊ะกลม สีน้ำเงินจำนวน 10 ตัว และเก้าอี้พลาสติก เกรดเอ มีที่วางแก้วน้ำด้านหลัง จำนวน 150 ตัว จาก นายสมชาย จรรยา ที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นางสุกัญญา จรรยา นายรัศมี นางเอี๋ยว จิตต์อภินันท์ นางนิตรา จิตต์อภินันท์ นายมงคล นางรัชนี จิตต์อภินันท์

นายสมชาย เปิดเผยว่า กิจกรรมดีๆที่ดำเนินการขึ้นในวันนี้ เกิดจากได้บวชพระลูกชาย จึงมีโอกาสได้เข้าวัดมากขึ้น และพบว่า โต๊ะ-เก้าอี้ของทางวัด อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงหารือกันเพื่อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อถวายทดแทนของเดิม เพื่อนำไปใช้ในกิจการของทางวัด

ทั้งนี้จึงบอกบุญไปยัง ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย และกัลยาณมิตร ร่วมสละปัจจัยทำบุญด้วยกัน

คุณสมชาย-คุณสุกัญญา จรรยาพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
พ.ต.อ.นพรัตน์ สินมา
พ.ต.อ.ธนาวุฒิ จงจิระ
รตอ.กิตติศักดิ์
คุณอมร มีนะโน
คุณกำพล มหานุกูล
คุณพิสุทธิ์ รัตนวิลัย
คุณประสงค์ พันธ์ลิมา
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
คุณลาดหญ้า ริยา
นายกแหลม มนทร์ทองเรือง
คุณจารุพร ใจซอบดียิ่งสกุล
คุณสุพงศ์ วิรุฬศรี
คุณอาณัติชัย วาสประเสริฐสุข
คุณบุญรอด ตรีเพชร
คุณฉัตรชัย วงศ์มานะโรจน์ศรี
คุณแม่สำรวย และครอบครัว จรรยาดี ครอบครัว ทรัพย์ประเสริฐ
คุณกฤษดา วงศ์พนม
ดต.สุรพงษ์ ภักดี
คุณรัศมี-คุณเอี๋ยว จิตต์อภินันท์
คุณนิตรา จิตต์อภินันท์ คุณสุทิศา ศรีสอาด คุณนราศรี จิตต์อภินันท์
คุณวันทนา จิตต์อภินันท์
คุณอนิรุทธิ์-คุณวันทนี+นางสาวรพีพรรณ รัตนนุชาญนัย
คุณมงคล-คุณรัชนี จิตต์อภินันท์
คุณสุมณฑา จิตต์อภินันท์
คุณวิจิตร-คุณภัทรานิษฐ์ ยันต์วิเศษ
คุณณรงค์กร-นางอุมาพร ด.ช.ปภังกร ด.ญ.ปลิตา ศรีสอาด
คุณฐาปนิตตา จิตต์ภินันท์
คุณสุภัคกิจ จิตต์อภินันท์
คุณเชษฐพัฒน์ จรรยา
คุณจิตติพัฒน์ จิตต์อภินันท์
ด.ญ.ภัทราภรณ์ จิตต่อภินันท์
คุณมาลัย ทองเย็น
คุณนงนุช เขาเชย
คุณสุกฤตา สุกใส
คุณพัฒธา จำปาพงษ์
คุณสิตานันท์ เนื่องจำนงค์
คุณโชคเอนก แจ่มศรีทวีทรัพย์
ครอบครัวพรนิมิตรทรัพย์
คุณคมสันต์ ยันต์วิเศษ
คุณบุญไผ่ โปร่งจิต
คุณศจีภรณ์ ปานจันทร์
คุณผกามาศ ศศิรัตนกุล
คุณฉัตรทอง จ้านเกลื่อน
คุณกร-คุณธนิตา-คุณภัทรพล-คุณกวิน คงประเวซ
คุณบุญช่วย-คุณประณอม คงประเวซ
คุณพิเชษฐ์ รื่นกลิ่น
คุณนัสยา หนูชาวนา
คุณณัฐจงกล แสงมโนทัย
คุณละเอียด พุ่มระกา
คุณจารุวรรณ
คุณวรรัตน์
คุณคล้ายจันทร์ ทัศน์ประภากร
คุณชนาพร สุวรรณ์น้อย
คุณไพเราะ อนันต์เนติกุล
คุณอำไพ แพงสอน
คุณสมพิศ รุจิโชค
คุณชวนพิศ พิรกุลวานิช

ด้วยอานิสงส์แห่งบุญครั้งนี้ จงดลบันดาลให้กัลยาณมิตร ทุกท่าน แม้จะอยู่ที่ไหน ไปที่ไหน จะนั่ง จะนอน ขอให้สบาย ไร้กังวล มีความสุขกายสุขใจ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลาย มากด้วยทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ มีคนเคารพนับหน้าถือตา มีชื่อเสียงดีงาม ไปอยู่สถานที่ใด ภพใดไม่ตกต่ำ สาธุๆๆ #canchaonews.com #ทำบุญ #โต๊ะ #เก้าอี้ #วัดเขาน้อยคีรีวัน #หลวงปู่โทน #บ้านบึง #ชลบุรี

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.