ร้านสะดวกซื้อเกื้อกูลร้านค้าย่อย

ร้านสะดวกซื้อช่วยเกื้อกูลร้านค้าย่อย สร้างเศรษฐกิจรากหญ้าให้ชุมชนโตขึ้น

จากสถานการณ์โควิด ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นวงกว้าง ตัวเลขของคนว่างงาน เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและงานบริการ

ร้านอาหารน้อยใหญ่ พลอยได้รับผลกระทบไปตามๆกัน บางร้านสู้กับวิกฤติไม่ไหว จำต้องปิดกิจการลง ส่วนบางรายฮึดสู้ ปรับกลยุทธ์วิธีการขาย เพื่อพยุงกิจการเดินหน้าสู้ให้อยู่รอด

ขณะที่ร้านสะดวกซื้อ เปิดขาย 24 ชั่วโมง เป็นตัวช่วยหนึ่งให้ร้านค้าย่อยในชุมชนได้พึ่งพา เป็นแหล่งขายสินค้า เพื่อนำรายได้ ไปหล่อเลี้ยงครอบครัว ซึ่งจะมีร้านค้าย่อยที่ได้ประโยชน์ มีที่ทำมาหากิน กว่า 50,000 ราย จากร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่เกือบ 20,000 แห่ง

ในยามดึกดื่น ที่ร้านอื่นปิดหมด ร้านค้า 24 ชั่วโมง ยังเป็นที่พึ่งพิงช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยในวิกฤติฉุกเฉิน มียาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล หาชื้อได้ช่วยทันใช้

การเกื้อกูลระหว่างร้านค้าย่อยกับร้านสะดวกซื้อ จึงเกิดความผูกพันช่วยสร้างสรรค์ชุมชน ก่อให้เกิดเศรษฐกิจฐานราก ช่วยหล่อเลี้ยงชุมชนโตขึ้นได้
#canchaonews.com #โควิด-19 #ร้านสะดวกซื้อ #ร้านค้าย่อย #ชุมชน #ตกงาน #ร้านค้าปิด #เศรษฐกิจ

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.