ความท้ายทาย “สื่อยุคใหม่” ต้องรู้ลึกครอบคลุมทุกมิติ

คนสื่อในยุค 5G ต้องปรับตัวรอบรู้ทุกมิติ ในการแข่งขันกับสื่อโซเชียล ที่ใครๆเป็นนักข่าวได้

ความท้ายทาย “สื่อยุคใหม่” ต้องรู้ลึกครอบคลุมทุกมิติ

นายสมชาย จรรยา อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในวาระ 5 มีนาคม วันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ว่า คนสื่อในยุคดิจิตอล (5G) จะพบกับความท้าทาย เพราะสื่อยุคใหม่เกิดมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่เป็นเครื่องมือช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว

ความท้ายทาย “สื่อยุคใหม่” ต้องรู้ลึกครอบคลุมทุกมิติ

โดยเฉพาะ New Media อาทิ เวปไซต์ Facebook YouTube Line Twitter WeChat ฯลฯ เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น

ความท้ายทาย “สื่อยุคใหม่” ต้องรู้ลึกครอบคลุมทุกมิติ

ฉะนั้นคนทำสื่อในยุค 5G สิ่งสำคัญที่ต้องมี คือองค์ความรู้ที่ลึก เพราะสภาพปัจจุบันแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดโซเชียลมีเดียความท้ายทาย “สื่อยุคใหม่” ต้องรู้ลึกครอบคลุมทุกมิติ

ทำให้คนที่เล่นโซเชียลมีเดีย สามารถเป็นสื่อในตัวเอง เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทั้ง Text-Voice-Streaming ทางวิดีโอ ยูทูปเปอร์ หรือ Live Facebook จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายกับอาชีพสื่อสารมวลชนอย่างมาก

ความท้ายทาย “สื่อยุคใหม่” ต้องรู้ลึกครอบคลุมทุกมิติ

คนข่าวในยุคนี้ จะต้องปรับตัว กับการแข่งขัน ก้าวเข้าไปสู่ความลึกของข่าว หรือความรอบด้าน ทุกมิติของข่าว

ด้าน ผศ.อมรา พงษ์ปัญญา อดีตอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า นักข่าว หรือ สื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน เก่ง และ เครื่องไม้เครื่องมือ ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารได้หลากหลาย ทันสมัย ไม่เหมือนสมัยก่อน คนโบราณ

ส่วนในด้านของจรรณยาบรรณ ก็ยังมีเหมือนเดิม เพียงแต่คุณภาพของคน ที่ไม่ใช่เฉพาะสื่อหรอก ในทุกอาชีพ จรรยาบรรณ มันลดลง แต่คนที่เขาดีดำรงคุณธรรมในแง่จรรยาบรรณก็มี แต่น้อย เพราะมันมีทุนนิยม บริโภคนิยม เข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างว่าคือ สื่อ ก็ไปตามกระแส มีการเลือกข้าง ไม่เป็นกลาง ตามหลักทฤษฎีวิชาการ ที่เราเรียน

ความท้ายทาย “สื่อยุคใหม่” ต้องรู้ลึกครอบคลุมทุกมิติ

ฝากถึงสื่อว่า หากมีโอกาสจะดำรงไว้ในเรื่องคุณธรรม หรือ สิ่งความถูกต้อง แม้มันจะเอียงไปบ้าง ก็ให้นำมาใช้ ให้นึกถึงบ้านเมืองไว้ อย่าไปตามกระแสมากนัก”ผศ.อมรา กล่าว
#canchaonews.com #วันนักข่าว #new media #ดิจิตอล #5มีนาคม #สื่อมวลชน

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.