ตรวจสะพานขนส่งสินค้าเข้าเขมรแห่งใหม่

สระแก้วเตรียมเปิดสะพาน หนองเอี่ยน-สตึงบท ไทย-กัมพูชา แก้ปัญหาลดความแออัดขนส่งสินค้าด่านคลองลึก

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าพบนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบนโยบาย ข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์

การลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการ เตรียมความพร้อมการพิจารณาใช้ประโยชน์จากการเปิดสะพาน หนองเอี่ยน – สตึงบท ไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเป็นการชั่วคราวในการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ

เนื่องจากเป็นนโยบายของ “ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ส่งเสริมการค้าชายแดน และเพิ่มช่องทางให้สินค้าจากประเทศไทยส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น และในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีการผลักดันให้มีการเปิดด่านมากยิ่งขึ้น

บ้านหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งในการผลักดันให้เป็นช่องทาง ในการขนส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร เพื่อลดความแออัดจากด่านถาวร บ้านคลองลึก อรัญประเทศ /..นายยุทธนา พึ่งน้อยรายงาน #canchsonews.com #ไทย-กัมพูชา #เศรษฐกิจ #สินค้า #สระแก้ว

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.