“ผบ.ปั๊ด” รับไม้ต่อ กอดอำลาส่ง “ผบ.แป๊ะ”

“ผบ.ปั๊ด” รับไม้ต่อ กอดอำลาส่ง “ผบ.แป๊ะ”

“บิ๊กปั๊ด” ผบ.ตร. คนที่ 12 ประกาศจะเทิดทูนปกป้องสถาบันหลักของชาติ ขณะที่ “บิ๊กแป๊ะ” ฝากเป็นผู้นำต้องหนักแน่น พร้อมรับมือแก้ปัญหาพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

“ผบ.ปั๊ด” รับไม้ต่อ กอดอำลาส่ง “ผบ.แป๊ะ”

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้กับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ว่าที่ ผบ.ตร.คนที่ 12 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช.ในสังกัด เข้าร่วมพิธี ร่วมตรวจแถวกองเกียรติยศ, พิธีลงนามเอกสารการรับ-ส่ง มอบหน้าที่ มอบตราสัญลักษณ์ และธงประจำตำแหน่ง ผบ.ตร. และร่วมแสดงความเคารพแด่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. คนที่ 11

“ผบ.ปั๊ด” รับไม้ต่อ กอดอำลาส่ง “ผบ.แป๊ะ”

โดยบรรยากาศ มีข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ตั้งแถวมอบดอกกุหลาบสีแดง พร้อมถือป้ายไฟ “ด้วยรักและผูกพัน ผบ.ตร.จักรทิพย์” อำลา ผบ.ตร. ก่อนขึ้นรถออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“ผบ.ปั๊ด” รับไม้ต่อ กอดอำลาส่ง “ผบ.แป๊ะ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ได้กล่าวร่ำลา พร้อมสวมกอด และกราบที่ตัก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ท่ามกลางบรรยากาศตื้นตันใจ

“ผบ.ปั๊ด” รับไม้ต่อ กอดอำลาส่ง “ผบ.แป๊ะ”

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้ฝากว่าที่ ผบ.ตร.คนที่ 12 การเป็นผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ ต้องมีความหนักแน่นในการรับมือและแก้ไขปัญหาได้ เพื่อพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

“ผบ.ปั๊ด” รับไม้ต่อ กอดอำลาส่ง “ผบ.แป๊ะ” “ผบ.ปั๊ด” รับไม้ต่อ กอดอำลาส่ง “ผบ.แป๊ะ”

ขณะที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ให้คำมั่นสัญญาว่า จะขอทุ่มเท ทั้งกำลังกายและกำลังใจ สติปัญญา ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ กับทั้งแบบธรรมเนียมที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นพื้นฐาน จะเทิดทูนและปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและประโยชน์ต่อส่วนรวม

#canchaonews.com #จักรทิพย์ ชัยจินดา #สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข # ผบ.ตร. #เกษียณอายุราชการ #ส่งมอบหน้าที่ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.