ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ยังต้องการความช่วยเหลือ

ไลออนส์หัวหิน มอบเตียงผู้ป่วย วีลแชร์ แก่โรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ที่โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย กระแจะเจิม ประธานภูมิภาค พร้อมด้วย นายประกอบ ชำนาญกิจ ประธานเขตไลออนส์สากลภาค 310 ดี ไลออนกิตติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน พ.อ กรกานต์ นาเวชวนิชกุล
รอง ผอ กอ รมน. จว.ปข. คุณไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหัวหิน บริษัท อึ้งง้วนไต๋ ปราณบุรี และสมาชิกสโมสรไลออนส์หัวหิน ร่วมมอบเตียงสำหรับผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลหัวหิน และวีลแชร์ ให้ผู้ป่วย
โดยมี น.พ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน เป็นผู้รับมอบ

นายสมชาย กระแจะเจิม กล่าวว่า เป็นโครงการต่อเนื่องของสโมสร มอบวีลแชร์ เดือนละ 2 คัน สำหรับผู้ได้รับวีลแชร์ ทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจ ว่าอยู่ในระเบียบที่กำหนด ทั้งด้อยโอกาส ป่วย และยากจน ทั้งนี้ลำพังภาครัฐอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง และเพียงพอ

นอกจากนี้ไลออนส์ ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้พิการทางตา ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา โครงการสารานุกรมของพ่อหลวง โครงการ CSR โครงการมะเร็ง เบาหวาน ในเด็ก ที่จะออกช่วยเหลือสังคมเป็นลำดับต่อไป
#canchaonews.com #ไลออนส์สากลภาค 310 ดี #สโมสรไลออนส์หัวหิน

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.