เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเกลือ-แร่ธาตุ เข้าป่าลึก ทำโป่งเทียมแก้ปัญหาช้างป่า

อุทยานเขาชะเมาแก้ปัญหาช้างป่า 5 จังหวัดรอยต่อภาคตะวันออก ใช้อากาศยานลำเลียงแร่ธาตุ ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหารในพืนที่ป่าลึก ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเกลือ-แร่ธาตุ เข้าป่าลึก ทำโป่งเทียมแก้ปัญหาช้างป่า

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ที่หน้าที่ทำการอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนายการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมเป็นประธานนำเกลือทะเลผสมแร่ธาติ ขึ้นเครื่องบินไปทำโป่งเทียม ในป่ารอบอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา เขาวง ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายพรชัย วนัสรุจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง นายธรรมนูญ เต็มไชย หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี นายสมพร พันธ์เฉลิมชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา นางกรรัตน์ ยั่งยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น ดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออก พร้อมด้วยผู้แทนกรมทหารพรานที่ 13 ร่วมกิจกรรม

เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเกลือ-แร่ธาตุ เข้าป่าลึก ทำโป่งเทียมแก้ปัญหาช้างป่า

นายธรรมนูญ เต็มไชย กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมว่า เป็นกิจกรรมหนึ่งในการแก้ไขปัญหาช้างป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อภาคตะวันออก ซึ่งการทำโป่งเทียมได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ในพื้นที่ตอนบนของอุทยานแห่งชาติ แต่ในพื้นที่ป่าลึกเข้าไปนั้น ที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประสบปัญหาในการใช้แรงคนในการลำเลียงเกลือ และแร่ธาตุ และได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก ใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง วัสดุเหล่านั้นเข้าไปยังพื้นที่ป่าลึกที่เป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่า

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่า ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ แล้วยังเป็นกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ และพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” ซึ่งแปลว่า “น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชร” ตามพระบรมราโชบาย ที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้าง และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีสุข และทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี 2542 เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของคนกับช้างป่า

เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเกลือ-แร่ธาตุ เข้าป่าลึก ทำโป่งเทียมแก้ปัญหาช้างป่า

นายพรชัย วนัสรุจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา เขาวง กล่าวว่า การนำเกลือขึ้นครั้งนี้ใช้เครื่องบินของกองทับบก จากกองพันบินที่ 41 ศูนย์บินทหารบก ลำหมายเลข 06 นำเกลือพร้อมแร่ธาตุ บรรจุถุงบิ๊กแบ๊คถุงล่ะ 1 ตันจำนวน รวม 5 ถุงจุดที่กำหนดไว้ 5 จุดในกลางป่าลึกเข้าไปในป่าจากแนวเขตป่ารอบนอกที่กันเขตไว้ 2-5 กม. รวมเกลือและแร่ธาตุจำนวน 5 พันกิโล ในจุดที่นำเกลือไปลง จะมีเจ้าหน้าเดินเท้าเข้าก่อนหน้านี้ แล้วคอยรับถุงเกลือ พร้อมทำการฝังกลบหลุมๆมีขนาดกว้างยาว 2 เมตร ลึก 60 ซม.ทำเป็นชั้นๆ การทำโป่งเทียมจะดำเนินการทำต่อเนื่องให้ทั่วถึงในพื้นที่ป่าภาคตะวันออกของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ /โยธิน พรมแตง รายงาน
#canchaonews.com #โป่งเทียม #เขาชะเมา #ป่ารอยต่อภาคตะวันออก

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.