ศูนย์ทำเกษตรพอเพียงสระแก้ว

ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ ศึกษาศูนย์การทำเกษตรพอเพียงสระแก้ว

นายภูสิตรัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ของหน่วยงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยมี นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว และผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป

จากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เยี่ยมชมกระบวนการวิธีการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิดสืบสาน รักษา และต่อ ยอด ประกอบกับพระราชดำริ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และการเพาะเลี้ยงไหม อีรี่ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมี พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโครงการต่างๆและกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว../นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้วรายงาน
#canchaonews.com #กระทรวงพาณิชย์ #เศรษฐกิจพอเพียง #สระแก้ว

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.