ติว SMEs เมืองลิง พัฒนาธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ติวเข้ม SMEs มุ่งเน้นเชิงลึก ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บนเส้นทาง ONLINE และ OFFLINE”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี นายพิสุทธิ์ รัตนวิลัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี จัดสัมมนาเทรนธุรกิจเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตปี 63 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

นายพิสุทธิ์ รัตนวิลัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า การสัมมนาวันนี้เป็นไปตามความคิดหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในปีนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีใช้แนวคิด BCG มากับเพื่อนภาคธุรกิจให้เข้าสู่การบริหารจัดการธุรกิจแบบยั่งยืนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุดเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนามุ่งเน้นไปในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิตเป็นหลักโดยให้ความรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึกใน 5 ประเด็นสำคัญ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมของ2.การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3 การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ 4.การใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 5.อาคารสีเขียว

สำหรับการจัดงานสัมมนาในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเติบโตที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการ #canchaonews.com#สภาอุตสาหกรรม #ลพบุรี #ธุรกิจ #สิ่งแวดล้อม

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.