ตม.เปิดจุดบริการชั่วคราว ศูนย์บริการเมืองทองธานี

ห่วงใยต่างชาติ- ป้องกันโควิด-19 ตม.เปิดจุดบริการชั่วคราวขออยู่ต่อและแจ้งที่พักอาศัย ณ “ศูนย์เมืองทองธานี” ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.นี้

ตม.เปิดจุดบริการชั่วคราว ศูนย์บริการเมืองทองธานี

พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะ รองโฆษก สตม.เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดความแออัดของสถานที่ทำการ บก.ตม.1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เนื่องจากประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 23 เม.ย.63 เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ได้ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และแจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63 ซึ่งการอนุญาตดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดลง อาจส่งผลกระทบให้ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อขอรับบริการขออยู่ต่อและแจ้งที่พักอาศัย ณ ที่ทำการของ บก.ตม.1 แจ้งวัฒนะ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ โดยลดความแออัด เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย เพิ่มความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการบริการของ บก.ตม.1 และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่จะมาติดต่อขอรับบริการ จึงได้ย้ายจุดบริการชั่วคราวในส่วนที่กลุ่มงานที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ไปเปิดที่ อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านเมืองทองธานี โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.63 เป็นต้นไป

ตม.เปิดจุดบริการชั่วคราว ศูนย์บริการเมืองทองธานี

ด้าน พล.ต.ต.ปิติ กล่าวว่า สืบเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เป็นเหตุให้มีชาวต่างชาติจำนวนมาก ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้ เนื่องจากหลายประเทศมีการปิดสนามบิน และสายการบินหยุดให้บริการ รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออยู่ต่อและการแจ้งที่พักอาศัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยใกล้สิ้นสุดลง ทำให้กลุ่มชาวต่างชาติมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ บก.ตม.1 ได้ดำเนินการตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งพื้นที่ของ บก.ตม.1 มีพื้นที่จำกัด จึงจำเป็นต้องย้ายการให้บริการที่มีชาวต่างชาติมาติดต่อรับบริการเป็นจำนวนมาก ไปอยู่ที่เมืองทองธานี โดย บก.ตม.1 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รูปแบบการให้บริการและแก้ปัญหา เพื่อลดความแออดของการรับบริการให้ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง

ตม.เปิดจุดบริการชั่วคราว ศูนย์บริการเมืองทองธานี

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ และเป็นการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการรับบริการให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันการรวมคนจำนวนมาก และหยุดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด19 อีกด้วย โดยมี 3 กลุ่มที่จะย้ายไป ณ ที่ทำการชั่วคราว อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ศูนย์เมืองธานี ถนนป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี คือ
1.กลุ่มรายงานตัว 90 วัน (เคาน์แตอร์ A)
2. กลุ่มงานแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 (เคาน์เตอร์ B)
3. งานขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาน์เตอร์ J, K)

โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.63 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติโปรดตรวจสอบกลุ่มงานที่เปิดให้บริการ ณ “ศูนย์เมืองทองธานี” #canchaonews.com #ตม.# ศูนย์เมืองทองธานี #โควิด #เว้นระยะ #ขออยู่ต่อ #ต่างชาติ

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.