ขนปลาชาวใต้ เหินฟ้าแลกข้าวสารเมืองเหนือ

คนไทยต้องชนะ ! พังงาส่งปลาฉิ้งฉ้างเกาะยาว ขนขึ้นเครื่องเหินฟ้าไปภาคเหนือ แลกข้าวสารพะเยา สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 21 พ.ค.2563 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ร่วมต้อนรับ พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม”

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้บูรณาการร่วมกันกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดพะเยา โดยนำสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงาจำกัด ได้แก่ ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ จากอำเภอเกาะยาว และมังคุดทิพย์พังงาจากอำเภอกะปง ปริมาณรวม 3.48 ตัน มูลค่า 226,200 บาทแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยา สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ได้แก่ ข้าวสาร และมะม่วง ปริมาณ 10 ตันมูลค่า 239,000 บาท

ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์เข้ามาดำเนินการ โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด จังหวัดพะเยา

ด้าน พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เปิดเผยว่า โครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 เป็นโครงการต่อเนื่องและต่อยอดจากการที่กองทัพอากาศได้เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเครือข่ายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา และโครงการขนข้าวชาวนาเปลี่ยนปลาชาวเล เป็นต้น

ครั้งนี้เป็นการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว แต่มีข้อจำกัดในการหาตลาด ระบายสินค้า และมีความต้องการแบ่งปันความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเครือข่ายใหม่ จึงก่อเกิดเป็นความร่วมมือภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม”./
อโนทัย งานดี รายงานจากพังงา #canchaonews.com #กองทัพอากาศ #ทัพฟ้า #สหกรณ์ #ชาวนา #ชาวเล #พังงา #ปลาฉิ้งฉ้าง #กัปิ#ข้าวสาร #มะม่วง ##โควิด-19

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.