ผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทย ชู สวนนงนุช เมืองแห่งการท่องเที่ยว

ผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทย ชู
สวนนงนุช เมืองแห่งการท่องเที่ยว


สมาคมท่องเที่ยวอาเซียน 10 ประเทศ ตะลึงความงาม “สวรรค์บนดินสวนลอยฟ้า” สวนนงนุชพัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซี่ยน

ในโอกาสที่ ประเทศไทยและเมืองพัทยา​ ได้รับเกียรติจาก​สมาคมท่องเที่ยวอาเซียน จัดงานประชุม​ ASEAN B-Sustainability 2019​ ณ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค.62 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและยั่งยืน และในโอกาสเดียวกันนี้ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยา โดยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ให้การต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมความอลังการของ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา ( NICE) ซึ่งมีพื้นที่กว่า 15,500 ตร. เมตร ประกอบด้วยพื้นที่ห้องโถงขนาดใหญ่และห้องประชุมที่บรรจุผู้เข้าร่วมงานได้นับหมื่นคน ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบแสง สี เสียง รวมถึงจอแอลอีดีขนาดใหญ่ที่ทันสมัย

พร้อมนำคณะเข้าชมสวน “ลอยฟ้าสวนนงนุชพัทยา สวรรค์บนดิน” หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยวในการรองรับโครงการพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมความแปลกใหม่ที่ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นภายในสวนนงนุชพัทยา ที่สามารถประชาสัมพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการบอกเล่าสิ่งดีๆ ได้อย่างไม่อายใครในโลกนี้

โดย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ให้การต้อนรับด้วยแบบเป็นกันเอง พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนจะให้คณะของสมาคมท่องเที่ยวอาเซียน 10 ประเทศ ได้เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา ด้วยความแปลกตาพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

จากนั้นได้นำคณะเข้าร่วมรับประ ทานอาหาร พร้อมชมการแสดงจากสวนนงนุชพัทยา ที่จัดไว้ให้อย่างอลังการ โดยคณะจากสมาคมท่องเที่ยวอาเซียน ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า สวนนงนุชพัทยายิ่งใหญ่อลังการ นักท่องเที่ยวที่เคยเข้ามาเที่ยวแล้วและเมื่อมาอีกไม่เคยเลยที่จะไม่ประทับใจกลับไป

สำหรับ สมาคมท่องเที่ยวอาเซียน เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 เพื่อร่วมกำหนดข้อตกลงการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนกับสมาชิก ซึ่งครอบคลุมไปถึงสมาคมการบิน สมาคมโรงแรม ร้านอาหาร องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว และสมาคมบริษัท นำเที่ยวในประเทศอาเซียน ที่ได้รวบรวมสุดยอดผู้นำด้านการท่องเที่ยวของ 10 ประเทศสมาชิก จำนวน 150 คน มาพบปะ เจรจาธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ กับผู้ประ กอบการท้องถิ่นในพื้นที่พัทยา โดยมีเป้าหมายผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยและเมืองแห่งการท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจการท่อง
เที่ยวที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซี่ยน เพื่อกระตุ้นเศรษฐ กิจ จากการท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่เมืองพัทยาและประเทศไทย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต../นิราช ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าวจังหวัดชลบุรี รายงาน #canchaonews.com #สวนนงนุช #ชลบุรี #เศรษฐกิจ #ท่องเที่ยว #อาเซี่ยน

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.