กสม. สร้างเครือข่ายสิทธิมนุยชน สู่เด็กอีสาน

ม.ขอนแก่น รับรางวัลองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชนส่งเสริมองค์ความรู้สู่โรงเรียนภาคอีสาน สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมรณรงค์สิทธิมนุยชน และลดความรุนแรง

กสม. สร้างเครือข่ายสิทธิมนุยชน สู่เด็กอีสาน

วันที่ 9 สิงหาคม ที่ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดส่งเสริมและรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เนื่องในวันอาเซียน โดยมีโรงเรียนเครือข่าย 15 โรงเรียน และโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมอีกหลายแห่ง เข้าร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชนที่เป็นรูปธรรม

กสม. สร้างเครือข่ายสิทธิมนุยชน สู่เด็กอีสาน กสม. สร้างเครือข่ายสิทธิมนุยชน สู่เด็กอีสาน

ผศ.กิติบดี ใยพูล คณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การประกวดส่งเสริมและรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ครั้งนี้มี 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดสุนทรพจน์เพื่อสิทธิมนุษยชน ศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชน และการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีประเด็นทั้งในเรื่องด้านสิ่งแวดล้อม ความรุนแรงของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และพหุสังคมและพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการจัดนิทรรศการและมหกรรมสิทธิมนุษยชน พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะเลิศในการประกวดด้วย

กสม. สร้างเครือข่ายสิทธิมนุยชน สู่เด็กอีสาน

ด้าน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในศูนย์ศึกษาและประสานงานระดับภูมิภาคของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะนิติศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” สาขาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานต่างๆ ให้สำเร็จ สามารถนำความรู้ความสามารถขององค์กรและความร่วมมือของผู้อื่นไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างต่อสังคมและสาธารณชน #canchaonews.com #สิทธิมนุษย์ชน# กสม. #ประกวด #รณรงค์ #สิ่งแวดล้อม #ความรุนแรง #ไซเบอร์ #วัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.