“จุรินทร์” หนุน พ.ร.บ.เอสเอ็มอี ยกระดับวิสาหกิจ

สภาเอสเอ็มอี รุกคืบเสนอโมเดล SMEs Smart Province ต่อรมต.พาณิชย์ ช่วยผลักดัน พ.ร.บ.สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างความเข้มแข็ง SMEs ภาคประประชาชน จากระดับจังหวัด สู่มาตรฐานระดับประเทศ

ชง พ.ร.บ.เอสเอ็มอี สร้างความเข้มแรงระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ

ชง พ.ร.บ.เอสเอ็มอี สร้างความเข้มแรงระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ

วันที่ 9 สิงหาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) นำคณะกรรมการและที่ปรึกษาเข้าพบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อแสดงความยินดีในวาระเข้ารับตำแหน่ง และขอทราบแนวนโยบายในการส่งเสริม SMEs ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ชง พ.ร.บ.เอสเอ็มอี สร้างความเข้มแรงระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ ชง พ.ร.บ.เอสเอ็มอี สร้างความเข้มแรงระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ

ในการนี้ สภาเอสเอ็มอีได้นำเสนอแนวทางการบูรณาการความช่วยเหลือ SMEs ด้วยแนวทาง SMEs Smart Province ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ พร้อมกันนี้ได้ขอให้ท่านหัวหน้าพรรคฯ ช่วยผลักดันพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการรวมตัวของ SMEs ในนามของภาคประชาชนในการสะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ SMEs ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน (Voice of SMEs)

ชง พ.ร.บ.เอสเอ็มอี สร้างความเข้มแรงระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ ชง พ.ร.บ.เอสเอ็มอี สร้างความเข้มแรงระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เปิดเผยว่า ทางพรรคพร้อมที่จะช่วยเหลือและผลักดัน พ.ร.บ.สภาเอสเอ็มอีหลังรับเรื่องแล้ว จะส่งให้ฝ่ายกฏหมายของพรรคไปศึกษาถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป #canchaonews.com #สภาเอสเอ็มอี #SMEs Smart Province #จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ #กระทรวงพาณิชย์ #พรรคประชาธิปัตย์ #เศรษฐกิจ #สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.