สสว. เฟ้นสุดยอด OTOP และ SMEs ก้าวสู่ตลาดธุรกิจ 4.0

สสว. เฟ้นสุดยอด OTOP และ SMEs ก้าวสู่ตลาดธุรกิจ 4.0

สสว. เฟ้นสุดยอด OTOP และ SMEs ก้าวสู่ตลาดธุรกิจ 4.0

สสว. ตั้งเป้าปี 62 สร้างผู้นำต้นแบบธุรกิจระดับจังหวัด เฟ้นวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาดธุรกิจ 4.0

สสว. เฟ้นสุดยอด OTOP และ SMEs ก้าวสู่ตลาดธุรกิจ 4.0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED เดินหน้าจัดกิจกรรมการทดสอบตลาด (Market Test) ทั่วประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากรอบ 2 คือ รอบการอบรม และค้นหา New Business Model และเป็นผู้มีความพร้อมเข้าสู่รอบลึกเพื่อค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ระดับจังหวัด เพียง 10 ราย ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 โดยรอบ Market Test ถือเป็นรอบที่ 3 นับเป็นรอบที่ต้องการให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ได้ต่อยอดแผนงาน สร้างทักษะการตลาด โดยศึกษาข้อมูลตรงจากผู้บริโภค และเรียนรู้จากภาคปฏิบัติจริง ในพื้นที่จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนสินค้าทั้งหมด ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำมาทดสอบตลาด รวมไม่น้อยกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ จากจำนวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 120 คนใน 4 ภูมิภาคที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อสร้างประสบการณ์การนำเสนอแนวคิดสินค้าและ/บริการที่ผ่านการพัฒนาสำหรับธุรกิจและการตลาดธุรกิจ ยุค 4.0 เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงแผนธุรกิจ และทดสอบการตอบรับของตลาด รวมทั้งการสร้างรายได้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการประเมินผลสำเร็จเชิงพาณิชย์ พิจารณาจากคะแนนจากการทดสอบตลาดควบคู่กับแผนการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่การคัดเลือกรอบสุดท้ายในการค้นหาสุดยอด “ผู้ประกอบการต้นแบบระดับจังหวัด” ต่อไป

สสว. เฟ้นสุดยอด OTOP และ SMEs ก้าวสู่ตลาดธุรกิจ 4.0

การคัดเลือกรอบ 3 หรือรอบ Market Test การทดสอบตลาด ได้เริ่มแล้วที่ภาคใต้ ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 และภาคเหนือ จัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ MCC ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช และภาคกลางจะจัดระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 ในงาน Thailand Industry Expo 2019 ณ ชาเลนเจอร์ 2 และ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สสว. เฟ้นสุดยอด OTOP และ SMEs ก้าวสู่ตลาดธุรกิจ 4.0

ทั้งนี้สสว.ตั้งเป้าหมายปี 2562 ในการสร้างผู้นำธุรกิจชุมชนระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 10 รายทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายชุมชนกระจายในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจท้องถิ่น (Local Business) สู่คุณภาพ และมาตรฐาน #canchaonews.com #OTOP #SMEs #สสว. #วิสาหกิจชุมชน #ธุรกิจ #4.0

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.