ตำรวจห่วงใยนักท่องเที่ยว เปิดศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ตำรวจห่วงใยนักท่องเที่ยว เปิดศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ตำรวจห่วงใยนักท่องเที่ยว เปิดศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 รุกทุกชุมชน เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้ครบ 59 จุดบริการ หวังสร้างความอุ่นใจ และความปลอดภัยพี่น้องประชาชน

ตำรวจห่วงใยนักท่องเที่ยว เปิดศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วันที่ 5 ก.ค. พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.ตำรวจท่องเที่ยว 3 เป็นประธานเปิดหน่วยบริการประชาชนและศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวและประชาชน รวมไปถึงขจัดภัยคุกคาม ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ตำรวจห่วงใยนักท่องเที่ยว เปิดศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

พล.ต.ต.อังกูร เปิดเผยว่า การจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนและศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวแห่งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีโครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 59 จุดบริการ ซึ่งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ได้ดำเนินการเปิดจุดบริการแล้ว 6 แห่ง เริ่มเปิดครั้งจุดแรก ที่หาดกมลา จ.ภูเก็ต ,หาดแสนสุข ลำปำ จ.พัทลุง ,หาดสมิหลา จ.สงขลา ,อุโมงค์เบตง จ.ยะลา ,ศาลหลักเมืองชุมพร จ.ชุมพร ,ปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจุดที่ 7 คือ จุดบริการ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ตำรวจห่วงใยนักท่องเที่ยว เปิดศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตำรวจห่วงใยนักท่องเที่ยว เปิดศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ด้าน พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ สว.ส.ทท.1(กาญจนบุรี) กก.1 บก.ทท.3 เปิดเผยว่า สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี สุพรณบุรี นครปฐม และราชบุรี สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพื่อชมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต วิถีชุมชน และพักผ่อนหย่อนใจตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบกิจการด้านการให้บริการและการท่องเที่ยว และเพื่อให้สอดคล้องกับการจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และการดูแลอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน จึงได้ดำเนินการประสานกับสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ซึ่งเป็นผู้ดูแลขอใช้พื้นที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อ.บ้านโป่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขอตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SCG) สาขาบ้านโป่ง ใช้เป็นหน่วยบริการประชาชนและศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี #canchaonews.com #ตำรวจท่องเที่ยว #ขจัดภัยคุกคาม #บริการ #นักท่องเที่ยว #บ้านโป่ง #ราชบุรี #SCG

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.