มอบทุนลูกตำรวจชั้นผู้น้อย แบ่งภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

มอบทุนลูกตำรวจชั้นผู้น้อย แบ่งภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ผู้การสระแก้ว มอบ 233 ทุนการศึกษา บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นสวัสดิการ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พบตำรวจชั้นผู้น้อยกู้หนี้ยืมสินสถาบันการเงินจำนวนมาก

มอบทุนลูกตำรวจชั้นผู้น้อย แบ่งภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

วันที่ 11 พ.ค. พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแด่บุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 233 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โดยมีข้าราชการตำรวจสระแก้วกว่า 233 คน นำบุตร-ธิดา เข้าร่วมรับมอบทุน จับฉลากโต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 200 ชิน จักรยาน 2 ล้อ จำนวน 63 คัน เพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

มอบทุนลูกตำรวจชั้นผู้น้อย แบ่งภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

พล.ต.ต.สุรจิต กล่าวว่า เล็งเห็นความสำคัญด้านขวัญและกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ที่มีรายได้น้อย รายรับไม่พอกับค่าใช้จ่าย ต้องกู้หนี้ยืมสินจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นค่าการศึกษาบุตร-ธิดาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการดำรงชีพ อยู่เนื่องๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเปิดโอกาสให้บุตร-ธิดาตำรวจมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย

มอบทุนลูกตำรวจชั้นผู้น้อย แบ่งภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ดญ.ฉัตรดาว วันหนองสา อายุ 13 ปี ชั้นมัธยมปีที่ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม บุตรข้าราชการตำรวจ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ร่วมแบ่งปันแบ่งเบาภารผู้ปกครอง ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย เป็นการลดภารค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระดับหนึ่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ../นายยุทธนา พึ่งน้อย รายงาน #canchaonews.com #ทุนการศึกษา #ตำรวจ #สระแก้ว #แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.