ขัดเกลาจิตใจตำรวจ เป็นต้นแบบจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

ตำรวจภูธรภาค 1 ปลูกจิตสำนึกตำรวจ ให้เสียสละประโยชน์ส่วนตน ช่วยเหลือสังคม ทำความสะอาด กวาดถนน ขุดลอกคูคลอง สนองพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ขัดเกลาจิตใจตำรวจ เป็นต้นแบบจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ก.ค. พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลองริมถนนกำแพงเพชร 2-ถนนวิภาวดีรังสิต ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 โดย พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1 พร้อมข้าราชการตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 1 สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏชัดเจน เป็นรูปธรรม

ขัดเกลาจิตใจตำรวจ เป็นต้นแบบจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

คือ การพิทักษ์ ปกป้อง เทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ และการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

ขัดเกลาจิตใจตำรวจ เป็นต้นแบบจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

พล.ต.ท.สุวัฒน์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญตำรวจ อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมและชุมชน จึงจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นต้นแบบการทำความดีมีจิตอาสา ให้ข้าราชการตำรวจได้ร่วมใจกันทำความดีเพื่อสละประโยชน์ส่วนตนให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม มีแนวคิดสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม

ขัดเกลาจิตใจตำรวจ เป็นต้นแบบจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

พล.ต.ท.สุวัฒน์ กล่าวต่อว่า เป็นกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจกับชุมชน ร่วมทำความสะอาดในเขตพื้นที่ ให้น่าอยู่ สะอาดตา

ขัดเกลาจิตใจตำรวจ เป็นต้นแบบจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

ด้าน พล.ต.ต.ศุภธีร์ กล่าวว่า เราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างตำรวจ กก.สส.ภ.1 จำนวน 254 นาย เจ้าหน้าที่เขตจตุจักร 120 คน และประชาชนร่วมทำความสะอาดริมถนนกำแพงเพชร 2 ขุดลอกคูคลองริมถนนวิภาวดี ทำความสะอาดกำแพง เก็บขยะใบไม้ ลานจอดรถ

ขัดเกลาจิตใจตำรวจ เป็นต้นแบบจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

ขัดเกลาจิตใจตำรวจ เป็นต้นแบบจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

ซึ่งกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้ตำรวจเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ แล้วยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน ซึ่งผลที่เกิดขึ้น ยังได้ขัดเกลาจิตใจตำรวจให้เห็นคุณค่าในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม เพื่อทำให้ทางสาธารณะชุมชนสะอาด ปรับภูมิทัศน์น่าอยู่ และเป็นแบบอย่างในการร่วมกันของคนในชุมชน #canchaonews.com #จิตอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #ตำรวจภูธรภาค 1#ขุดลอกคูคลอง #โครงการพรัราชดำริ #ร.10

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.