ข้าวเหนียวดีดี ที่มีประโยชน์กับชาวนาไทย จากชาวนาไทย ถึงชาวนาไทย สู่ผู้บริโภค ฝากเกษตรกรไทยอุดหนุนกันเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ

การตัดพันธุ์ปนเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเป็นเรื่องสำคัญ เราจะได้ข้าวคุณภาพตรงตามลักษณะสายพันธุ์ เราจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นเมล็ดพันธ์ุบริสุทธิ์ ตรงตามสายพันธุ์ไปได้ตราบนานเท่านาน

เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาคา จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพานเพื่อนเกษตร อ.พาน จ.เชียงราย (กลุ่มนักวิจัยชุมชน)เป็นกลุ่มที่ปลูกข้าวเหนียวหอมนาคาเพื่อทำเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ที่ตัดพันธุ์ปนอย่างปราณีตพิถีพิถัน ได้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ กับอาชีพชาวนา พร้อมนำส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาคาของจริงของแท้แน่นอน ถึงพี่น้องชาวนาไทยทุกท่าน

รับประกันคุณภาพโดยนักวิจัยข้าวมากด้วยประสบการณ์และจริงใจ

อ.ภาค ชยกร นิรันดร์
นักวิจัยอิสระ
นักสร้างนักวิจัยชุมชน

🌾🌾ลักษณะประจำพันธ์ุ

🍚 ข้าวเหนียวหอมนาคา 🍚
– ต้านทานโรคไหม้
– ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
– สะเทินน้ำสะเทินบก
(ทนน้ำท่วม ทนแล้งประมาณ2อาทิตย์)
– อายุเก็บเกี่ยว120-130วัน
– ผลผลิต1,000กก.ต่อไร่
– ปลูกได้ทั้งนาปรัง นาปี
– ต้นแข็งแรงไม่หักล้มง่าย

คุณภาพการหุง นึ่ง

🍚 ข้าวเหนียวหอมนาคามีกลิ่นหอม นุ่ม ไม่ติดมือ นำข้าวมาอุ่นกินได้หลายมื้อ 🍚

คุณภาพและมาตรฐานสูง
จำหน่ายในราคาถูก
ข้าวเปลือกกระสอบละ 625 บาท มี25กก.
ไม่เอาเปรียบเกษตรกร รับประกันโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพานเพื่อนเกษตร

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.