สภาเอสเอ็มอีส่งเสริมอาชีพขนส่ง

สภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย ลงนามส่งเสริมอาชีพขนส่งสินค้าให้กับสมาชิก

วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่สถานีขนส่งพุทธมณฑลสาย 5 ดร.ศุภชัย แก้วศิริ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วยคุณเกษม วชิระเจริญวงศ์ เลขาธิการสภาฯ คุณอรุณัฐ ปุณยกนก ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง คุณพวงเพ็ญ แสงเพชร ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน คุณสาธวีรัตน์ แก้วภัทรนันท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือส่งเสริมอาชีพด้านการขนส่งสินค้า ให้กับสมาชิกสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย กับบริษัท บีเอส เอ็กซ์เพรส 2020 จำกัด โดย ดร.ชุมพล สายเชื้อ คุณทรงฤทธิ์ อมรวิกัยกุลและ สมาคมนักธุรกิจอาเซียน โดย ดร.บัญญัติ บุญญา คุณณภัค วรจิรปัญชญา

ดร.ศุภชัย เปิดเผยว่า เป็นความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพด้านการขนส่งสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมระหว่างกันโดยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างภาคีเครือข่ายของสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย และ บริษัท BS Express 2020 จำกัด และสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเข้าด้วยกัน

ยังเป็นการให้ความอุดหนุน ช่วยเหลือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย ซึ่งครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ร่วมพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนา เทคโนโลยี องค์ความรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
#canchaonews.com #วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย #SMEs #ขนส่งสินค้า

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.