เปิด 3 แนวคิด พัฒนาเมืองอัจฉริยะ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)”

วันนี้ กฟผ. พามาดูโครงการดีๆ ที่จะเปลี่ยนแม่เมาะให้เดินหน้าสู่การเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ เพื่อให้ชาวชุมชนอำเภอแม่เมาะใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข อีกทั้งยังตั้งใจจะให้แม่เมาะกลายเป็นเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้ทุกคนในชุมชนมาร่วมคิดและขับเคลื่อนไปด้วยกันผ่าน 3 แนวคิด
มาดูกันเลยว่าทั้ง 3 แนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนเมืองแม่เมาะให้น่าอยู่ มีอะไรกันบ้าง ตามไปดูกันเลย

Read More

พัฒนาสินค้า OTOP บึงกาฬ

พช.บึงกาฬ ส่ง”ขาบสไตล์” ช่วยปั้น แบรนด์ตลาดชุมชนพญานาค เพื่อยกระดับสินค้าจาก LOCAL สู่เลอค่า

Read More

ศิลปะบนกำแพง

มรภ.ธนบุรี สร้างสีสันศิลปะบนกำ

Read More