ความท้ายทาย “สื่อยุคใหม่” ต้องรู้ลึกครอบคลุมทุกมิติ

คนสื่อในยุค 5G ต้องปรับตัวรอบรู้ทุกมิติ ในการแข่งขันกับสื่อโซเชียล ที่ใครๆเป็นนักข่าวได้

Read More