วันวิสาขบูชา “ประสูติ-ตรัสรู้ -ปรินิพพาน”

น้อมรำลึกพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ไกลจากกิเลส ผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

ขอน้อมรำลึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้า อันมีพระปัญญาคุณ รู้แจ้งในความจริงแห่งโลก พระบริสุทธิคุณ เป็นผู้มีความหลุดพ้นจากกิเลส และพระกรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงสั่งสอนพระธรรม ชี้เส้นทางสายเอก อันดุจดังแสงสว่างที่ส่องทางให้พ้นจากที่มืด 

 

ขอเคารพต่อพระธรรม นำมาปฏิบัติ ตามที่พระศาสดาชี้บอกทางไว้
ท่านใดปฏิบัติแล้ว ขอความสุขความเจริญ ความสำเร็จ จงบังเกิด เทอญ #canchaonews.com #พระเท้าเปล่า #พระชายกลาง อภิญาโณ #มูลนิธิสหชาติ #วิสาขบูชา #พระพุทธเจ้า

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.