ปันสุขแด่ผู้ด้อยโอกาส-ยากไร้เมืองหลวง

แบ่งเบาความทุกข์ !!! เลขาฯประธานปตง. เชื่อมสะพานบุญ นำคณะ ตักบาตรทำบุญ-มอบสิ่งของแบ่งปันความสุขแก่ผู้ยากไร้ และด้วยโอกาสเมืองกรุง

ความท้ายทาย “สื่อยุคใหม่” ต้องรู้ลึกครอบคลุมทุกมิติ

คนสื่อในยุค 5G ต้องปรับตัวรอบรู้ทุกมิติ ในการแข่งขันกับสื่อโซเชียล ที่ใครๆเป็นนักข่าวได้