จั่นเจา

ภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านต่อ
ค้ามนุษย์ Archives -

กสม.ผนึกกำลังผู้แทนไทย เร่งแก้ผลกระทบต่อสิทธิมนุยชนระดับอาเซียน

กสม. ถกผู้แทนไทย กับผลกระทบสิทธิมนุยชนในภูมิภาคอาเซียน เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ควานรุนแรงต่อเด็กและสตรี การค้ามนุษย์ และภาคธุรกิจต้องเคารพสิทธิมนุษยชน

“เจ๊จอยนาป่า” ค้าประเวณีเด็ก จนมุมตำรวจคาโรงแรม

ตำรวจสืบสวนภูธรภาค 2 รวบ “เจ๊จอย นาป่า” ค้าประเวณีเด็กทางอินเตอร์เน็ต จึงวางแผนล่อซื้อจับได้คาโรงแรมเมืองชลบุรี ขณะพาเด็กสาวส่งให้ลูกค้า

วีดีโอ

Subscribe

Tag

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress