จั่นเจา

ภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านต่อ
กสม. Archives -

กสม. สร้างเครือข่ายสิทธิมนุยชน สู่เด็กอีสาน

ม.ขอนแก่น รับรางวัลองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชนส่งเสริมองค์ความรู้สู่โรงเรียนภาคอีสาน สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมรณรงค์สิทธิมนุยชน และลดความรุนแรง

ปสม.๑ เปิดวงเสวนา แม่น้ำโขงสะอื้นสายน้ำแห้งหาย

นักศึกษา ปสม.1 ลงพื้นที่เชียงราย รับฟังปัญหาแม่น้ำโขงวิกฤติ ด้านประธานกลุ่มรักษ์เชียงของชี้ สาเหตุหลักมาจากการสร้างเขื่อน วอนผู้นำประเทศต้องลงมาช่วยกันหาทางออก

กสม.ผนึกกำลังผู้แทนไทย เร่งแก้ผลกระทบต่อสิทธิมนุยชนระดับอาเซียน

กสม. ถกผู้แทนไทย กับผลกระทบสิทธิมนุยชนในภูมิภาคอาเซียน เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ควานรุนแรงต่อเด็กและสตรี การค้ามนุษย์ และภาคธุรกิจต้องเคารพสิทธิมนุษยชน

วีดีโอ

Subscribe

Tag

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress