จั่นเจา

ภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านต่อ
ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาชน ต้องร่วมมือกันจะทำให้ประเทศมีรายได้สูง -

ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาชน ต้องร่วมมือกันจะทำให้ประเทศมีรายได้สูง

ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาชน ต้องร่วมมือกันจะทำให้ประเทศมีรายได้สูง

สถาบันการสร้างชาตินำนักศึกษา ร่วมสัมมนาถึงมาเลย์ ร่วมยกระดับและพัฒนาให้ประเทศมีรายได้สูง

วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่โรงแรมมาเจสติก, กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานอาวุโส นักศึกษา นสช. รุ่น 9 และ รศ.ดร.โภคิน พลกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานนักศึกษา นสช. รุ่น 8
ดร.โอฬาร ไชยประวัติ และ ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์. ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการสร้างชาติ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1-9 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาตด้านการสร้างชาติครั้งท่ี 3/2562: เช่ือมโยงภาครัฐกิจธุรกิจประชากิจเพื่อการพัฒนาให้เป็นประเทศรายได้สูง International Conference on Nation-Building (ICNB) 2019

โดยเนื้อหาการสัมมนาเน้นไปที่หัวข้อการเชื่อมโยง ภาครัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ เพื่อร่วมยกระดับและพัฒนาประเทศให้มีรายได้สูง โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ กว่า 1,000 คน ต้อนรับและปาฐกถา นำโดย รัฐมนตรี Zuraida ในนามนายกรัฐมนตรี Tun Mahadhir Mohamed นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

ด้าน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ได้ปาฐกถาว่า ความร่วมมือรัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ เพื่อพัฒนาประเทศสู่ประเทศรายได้สูง การก้าวข้ามขีดจำกัดไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องเกิดจากการเตรียม ความพร้อมการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนการจัดระบบการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและดำเนินการใน บริบทที่เหมาะสมรวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายเช่นเดียว กับการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศรายได้สูง ที่เป็นเรื่องยาก รายงานของธนาคารโลกระบุว่า ตั้งแต่ปี 1960–2008 มีประเทศรายได้ปานกลางเพียง 13 จาก 101 ประเทศทั่วโลก ที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูง #canchaonews.com #สถาบันการสร้างชาติ #สัมมนา #มาเลเซีย #รายได้

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

วีดีโอ

Subscribe

Tag

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress