จั่นเจา

ภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านต่อ
กสม.ชั่วคราว เร่งเคลียร์เรื่องร้องเรียนค้างกว่า 200 เรื่อง -

กสม.ชั่วคราว เร่งเคลียร์เรื่องร้องเรียนค้างกว่า 200 เรื่อง

กสม.ชั่วคราว เร่งเคลียร์เรื่องร้องเรียนค้างกว่า 200 เรื่อง

“ประธานวัส” ประชุมด่วน! กสม.ชั่วคราว เดินหน้าถกงานบริหาร หลังมีเรื่องร้องเรียนคัางกว่า 200 เรื่อง


วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งครั้งนี้ เป็นการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ กสม. เร่งด่วนเป็นการชั่วคราว ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 ประกอบด้วย นายสมณ์ พรหมรส นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจขององค์กรและเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ส่วนนางสาวอารีวรรณ จตุทอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ กสม. เป็นการชั่วคราวอีกหนึ่งราย ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ในการนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการภายหลัง กสม. มีจำนวนครบ 7 คน ได้แก่ การพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวน 160 ร่างรายงาน (192 คำร้อง) และเรื่องร้องเรียนที่รอการวินิจฉัยว่า กสม. จะรับไว้เป็นคำร้องเพื่อตรวจสอบหรือไม่จำนวน 206 เรื่อง ตลอดจนการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์ประจำปี การจัดทำรายงานคู่ขนานเรื่องการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ การพิจารณารับรองผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี เป็นต้น โดย กสม. ทั้ง 7 คน พร้อมที่จะประชุม กสม. ครั้งแรกร่วมกัน ในด้านบริหารในวันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562 และด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในวันพุธที่ 13 พ.ย. 2562 หลังจากนั้น กสม. มีกำหนดจะประชุมทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดที่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ กสม. เป็นการชั่วคราวจนครบจำนวน ส่งผลให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ #canchaonewd.com #กสม. #สิทธิมนุษยชน #ศาลปกครอง #ศาลฎีกา #ร้องเรียน #การบริหาร

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

วีดีโอ

Subscribe

Tag

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress